Scapă de griji cu iTUX: Cum închiriezi un costum de nuntă de la iTUX?

Știm că termenul de „închiriere” îți este mai ușor de asimilat atunci când vorbim de un apartament, o mașină sau de un obiectiv foto. Ne-am dat seama că acesta o să fie principală provocare, atunci când am deschis acest proiect, dat fiind că suntem primii de pe piață care se ocupă exclusiv de acel costum de nuntă, pe o platformă de închiriere. Știm că avem un F.A.Q. simpatic, creat de colegii noștri de la creație dar ne-am gândit că putem detalia exact cum arată o închiriere iTUX, de la A la Z.

Abordăm în acest articol varianta „offline”, atunci când vii la o probă la noi și ne lași să îți oferim și consultanță, pe lângă un costum de nuntă.

Programarea

Primul lucru pe care îl ai de făcut este să ne dai un telefon ori un email, pentru a stabili o întâlnire. Nu suntem un magazin standard, tocmai de aceea sunt momente în care întreaga echipă este pe drumuri, ori pe la clienți ori pe la atelier să verifice că totul este în regulă cu produsele ce trebuie închiriate în zilele următoare. Iar pentru a evita o situație neplăcută, este obligatoriu să ne auzim la un telefon înainte, pentru a stabili o zi și o oră 🙂

Ținem foarte mult la relația cu fiecare client, de aceea încercam să facem programările să fie cât mai relaxante! Vii, bem o cafea împreună și ne povestești un pic despre evenimentul la care mergi, ce dresscode s-a cerut, ce fel de haine porți în general și cum ți-ar plăcea să te prezinți. Astfel, îți pot face câteva recomandări, în funcție de modelele noastre și de disponibilitatea acestora (inside information: avem dubluri pe majoritatea mărimilor, așadar nu a fost niciodată până o situație în care să se dorească un anumit model și să nu îl putem livra).

Proba

Urmează cel mai important moment: proba pentru un costum de nuntă și o cămășă. Te măsor (uneori chiar din ochi) și apoi găsim măsurile care ți se potrivesc cel mai bine. Sacoul nu trebuie să fie aceeași mărime precum pantalonii, nu suntem un magazin de retail! Orice combinație de mărimi este acceptată, ținem foarte mult că tu să arăți perfect atunci când te vei prezenta într-o ținută iTUX. După ce îți găsim sacoul, pantalonii și cămașa potrivită intervenim și vedem ce fel de modificări sunt necesare. În primul rând se va umbla la pantaloni, unde fiecare pereche se va modifica pentru corpul clientului! Țin foarte mult la aspectul pantalonilor și de aceea fiecare pantalon iTUX, chiar dacă este doar un rental o să arate pe tine precum o pereche realizată la comandă.

Știai că materialele pe care le-am folosit pentru confecționarea colecției iTUX sunt materiale pe care le regăsesti și în ofertele firmelor ce realizează costume la comandă în România?

Modificările pe care le iTUX le oferă gratuit:

 • lărgim sau strâmtăm sacoul în talie
 • scurtăm sau lungim mânecile de la sacou
 • lungim sau scurtăm pantalonii
 • strâmtăm sau lărgim pantalonii pe picior
 • lărgim sau strâmtăm pantalonii în talie
 • cambrăm cămașa

Acum că am găsit articolele vestimentare potrivite pentru tine, continuăm cu accesorizarea ținutei, în cazul în care ne lasați pe noi să ne ocupăm de toată imaginea: împreună alegem un papion, o pereche de butoni și o batistă de buzunar și o pereche de pantofi (opțional, pantofii sunt disponibil atât la închiriere cât și la vânzare, perechile sigilate)

Gata! Atât durează o probă iTUX, între 30 și 45 minute, maximum! Tot ce mai avem de făcut sunt formularele de comandă unde stabilim: data livrării, data probei intermediare (în caz că evenimentul are loc peste 3-4 luni, e recomandat să ne mai întâlnim o dată, după ce am pregătit produsele și să verificăm că totul este în regulă), vă aducem la cunoștință „acordul nostru de inchirere” și se achită sumă de plată. (Da, se poate plăti și cu card-ul :D)

Livrarea

Știm că uneori apar „evenimente neplanificate” și se întâmplă să ai nevoie de un  costum de nuntă de pe o zi pe alta. Așadar, știi că poți conta pe noi și pentru o livrare în 24h. Altfel, dacă știm că ne vedem peste două sau trei luni, noi ne ocupăm ca totul să fie pregătit și te anunțăm când ținuta ta pleacă spre atelierul nostru să fie modificată apoi la curățătorie să ne asigurăm că este impecabilă pentru tine.

Nu trebuie să cureți produsele, tot noi ne ocupăm de acest lucru, imediat ce ni le returnezi! După ce le-ai purtat nu trebuie decât să le pui în husa iTUX și să ne mai faci o vizită!

Te așteptăm cu drag!


How renting a suit or tuxedo from iTUX works

We know that the term „rental” is easier to assimilate when talking about an apartment, a car or a photo lens. We realized this would be the main challenge when we opened this project, as we are the first in the market to deal exclusively with that wedding costume on a rental platform. We know we have a nice F.A.Q., created by our colleagues from the creation department but we thought we could detail exactly what an iTUX rental from A to Z shows.

We approach in this article the „offline” version, when you come to us to try on a product and you let us offer you advice besides a wedding costume.

The appointment

The first thing you have to do is give us a phone or send an email to set up a meeting. We are not a standard store, that’s why there are times when the whole team is on the road, at customers or at the workshop to check that everything is okay with the products to be leased in the coming days. In order to avoid an unpleasant situation, it is imperative to call us before, to set a day and an hour ?

We are very keen on the relationship with each client, so we try to make the appointments as relaxing as possible! You come, we have a cup of coffee together and you tell us a little about the event you are going to, what dress code you were asked for, what kind of clothes you generally wear, and how you would like to appear. Therefore, I can make a few recommendations according to our models and their availability (inside information: we have duplicates on most sizes, so we never had a situation when a certain model was wanted and we could not deliver it).

Try on session

The most important moment follows: when you try on a wedding costume and a shirt. I measure you (sometimes even by the eye) and then we find the best measures that fit you. Your jacket must not be the same size as your pants; we are not a retail store! Any combination of sizes is acceptable, we very much care that you look great when you show up in an iTUX outfit. Once we find your jacket, your pants and the right shirt, we analyze and see what changes are needed. First of all, we will fit the pants, because each pair is changed to fit customer’s body! I care a lot about the look of the pants and that’s why every iTUX trouser, even if it’s just a rental, will look like a pair made on order.

Did you know that the materials we used to make the iTUX collection are materials you can also find in the offers of the companies that make custom-made costumes in Romania?

Changes that iTUX offers free of charge:

 • we make the jacket wider or tighter to the waist
 • we make the sleeves of the jacket shorter or longer
 • we make the trousers longer or shorter
 • we make wider or tighter your trousers on your leg
 • we make wider or tighter your trousers to the waist
 • we make the shirt tight

Now that we have found the right clothes for you, we continue with the accessories of the outfit, if you let us deal with the whole picture: together we choose a bowtie, a pair of buttons, a pocket handkerchief and a pair of shoes (optional, shoes are available both for rental and for sale, the pairs are sealed)

Ready! That’s how long an iTUX try on session lasts; between 30 and 45 minutes! All we have to do are the order forms where we set: date of delivery, date of the intermediate try on session (if the event takes place over 3-4 months, it is recommended to meet again once we have prepared the products and verify that everything is fine), we inform you of our „rental agreement ” and you pay the amount we charge. (Yes, you can also pay with your bank card :D)

Delivery

We know that sometimes „unplanned events” occur and you happen to need a wedding costume from one day to the next. So you know you can count on us even for a 24h delivery. Otherwise, if we know we’ll see you in two or three months, we’ll make sure everything is ready and we’ll let you know when your outfit goes to our workshop to be changed then to the clean-up unit to make sure it’s impeccable for you.

You do not have to clean the products; we will deal with this as soon as you return them! Once you’ve worn them, just put them in the iTUX dust cloth and pay us a visit!

We are here for you!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.